Türkçe’de karşılığı “yatırım getirisi” olan return on investment (ROI) kavramı, bir yatırımdan elde edilen finansal geliri temsil eder. Diğer bir değişle, yatırımınıza kıyasla geri aldığınız miktarı ölçer.

Bu yazımızda yatırım getirisinin detaylarını ve nasıl hesaplayacağınızı anlayacağız. Başlayalım!

Return On Investment (ROI) Nedir? Yatırım Getirisi Nedir?

Verimliliği ve kârlılığı ölçümlemede ve değerlendirmede kullanılan ROI, her sektörde adını duyabileceğimiz bir terimdir. Yatırım hedefleri için sık sık kullanılan bu hesaplama, genel veya özel bir dönemi baz alabilir.

Yatırım olan her sektörde performans ölçen bir hesaplamadır lakin yatırım sektörünün dijitale kayması sonucu dijitalde adını daha çok duyduğumuz bir terimdir. ROI, yapılmış olan yatırımın verimliliğini ölçmeyi ve değerlendirmeyi sağlar. Bunun yanında yapılan birçok yatırımdan hangisinin en kârlı olduğunu görmenize de yardımcı olur.

Yatırım sürecinde ROI; daha çok çalışmanızı değil, verilere dayalı daha planlı çalışmanızı sağlar. Nereden, ne kadar kâr ettiğinizi gördüğünüz senaryoda, bir sonraki yatırımınızın daha efektif olmasını sağlar.

ROI ölçümlemesi ile karlı yatırımlarınızı ve verim alamadığınız yatırımları rakamlarla daha net olarak görürsünüz. Bu sayede, verim alamadığınız kampanyalarınızdan yatırımlarınızı azaltarak veya çekerek daha verimli olan kampanyalarınıza yatırabilirsiniz. Böylece, yükseliş ivmesini koruyarak kâr odaklı bir kampanya süreci geçirmiş olursunuz.

ROI oranı yüzde olarak ifade edildiğinden dolayı başka kampanyalarınız, farklı sektörlerdeki yatırımlarınız ile de kolayca kıyaslanabilir.

ROI hesaplamasında sayısal olarak kar edebildiğinizi görebilmeniz için hesaplanan oranın %100’ün üzerinde olmalıdır. Açmak gerekirse, hesapladığınızda %160 bir oran elde ediyorsanız bu her 100 lirada 60 lira kar yaptığınız anlamına gelir. Bu veri, karda olduğunuzu gösterir ve değerlendirme yapabilmenize olanak sağlar. Diğer yandan ROI oranınız %70 ise, her 100 liralık yatırımınızda 70 lira bir geri dönüş sağladığınızı gösterir ve 30 liralık zararınızı tayin eder.

ROI Nasıl Hesaplanır?

ROI, yani yatırım getirisi, yatırım çeşidine, ürüne ve kampanyanın dönemine göre ve farklı kalemlerin hesaba giriş çıkışıyla değişir. Yatırım yapılan sektöre göre de değişiklik gösterdiğinden dolayı çok farklı hesaplama formüllerine denk gelebilirsiniz.

ROI hesaplamaları sektöre, yatırım türüne, ürün hacmine ve dönemlere göre belirlenebilen farklı kalemlerin katılmasıyla yapılır. Dolayısıyla birden fazla hesaplama formülü vardır. Formüllerin temelinde yatırım, ürün maliyeti ve gelir kalemleri yer aldığı için bazı durumlarda ihtiyaca göre de şekillendirilebilir. ROI denkleminin genel mantığı şu temel üstünde kuruludur:

Gelir – Maliyet / Maliyet x 100

Google Ads ve ROI (Yatırım Getirisi)

Google Ads’te ROI, kampanyalarınızda yaptığınız harcamaya karşılık olarak aldığınız kârın oranıdır. ROI oranını hesaplamak için reklam kampanyalarınızdan elde edilen gelirden toplam maliyeti çıkarıp çıkan sonucu maliyete bölmek gerekiyor.

Kısaca, ROI = (Gelir – Satılan Ürünlerin Maliyeti) / Satılan Ürünlerin Maliyeti x 100 diyebiliriz.

Diyelim ki üretimi 100 liraya mal olan ve 200 liraya satılan bir ürününüz var. Google Ads’te reklam kampanyası sonrası bu ürünlerden 6’sını sattınız, yani toplam maliyetiniz 600 lira ve toplam satışınız 1200 lira olur.

Google Ads maliyetine de 200 lira desek, toplam maliyetiniz 800 liradır.

ROI: (1200 – 800) / 800 = 400 / 800 =% 50

Bu örnek bağlamında %50 yatırım getirisi elde ediyorsunuz. Harcadığınız her 1 lira için 1,50 lira geri almış oluyorsunuz.

ROI hesaplarken satın alma, kayıt olma, web sitesi ziyaretleri veya potansiyel müşteri portföyü oluşturma gibi müşteri hareketleri olan dönüşümleri ölçmeniz gerekir.

Google reklamları konusunda maliyeti ve getirisi tarafında aklınızda soru işaretleri varsa dijital reklam ajansıyla iletişime geçebilirsiniz. Daha önce gireceğiniz iş alanındaki sektör çalışmalarında elde edilen ROI verileriyle birlikte maliyet ve kâr konusunda fikir edinebilirsiniz.